การใช้ Navicat กับ MAMP MySQL database บน Mac OS X

Mac OSX 21 พ.ค. 2014

ปัญหาเมื่อเราต้องการเชื่อมต่อ Navicat กับ MySQL database ของ MAMP จะไม่สามารถทำได้และแสดง Error

Can't connect to MySQL server on '127.0.0.1' (61)

ทางแก้คือ ใช้ MySQL server socket โดยใส่ Socket File ที่ Tab Advanced แต่ก่อนหน้านั้นให้ติ๊กที่ช่อง “Use socket file for localhost connection”

MySQL server socket:
"/Applications/MAMP/tmp/mysql/mysql.sock"

แท็ก

Onyx

Just a middle-aged programmer, Can do many things but not the most.