จอนนี่ ลี Good job 🙂

ที่มา:
http://www.ted.com/index.php/talks/johnny_lee_demos_wii_remote_hacks.html (มีแปลไทยด้วย)

เพิ่มเติม:
http://techshoestring.blogspot.com/2009/02/forty-dollar-smart-board-using-wii.html
http://blog.makezine.com/archive/2008/11/using_the_design_process.html
http://www.wiimoteproject.com/