ทดสอบ server ด้วย ApacheBench

Linux 1 ก.ย. 2016
ab -n -c :

-n คือ จำนวนครั้งในการทดสอบ (Number of requests)
-c คือ การส่งทดสอบพร้อมๆ กัน (concurrency)

ตัวอย่าง

$ ab -n 100 -c 20 http://lafayettecc.org/lcc_live/event/132/progress
This is ApacheBench, Version 2.3 <$Revision: 1706008 $>
Copyright 1996 Adam Twiss, Zeus Technology Ltd, http://www.zeustech.net/
Licensed to The Apache Software Foundation, http://www.apache.org/

Benchmarking lafayettecc.org (be patient).....done


Server Software:    nginx/1.4.6
Server Hostname:    lafayettecc.org
Server Port:      80

Document Path:     /lcc_live/event/132/progress
Document Length:    193 bytes

Concurrency Level:   20
Time taken for tests:  13.233 seconds
Complete requests:   100
Failed requests:    1
  (Connect: 0, Receive: 0, Length: 1, Exceptions: 0)
Non-2xx responses:   100
Total transferred:   41897 bytes
HTML transferred:    19126 bytes
Requests per second:  7.56 [#/sec] (mean)
Time per request:    2646.506 [ms] (mean)
Time per request:    132.325 [ms] (mean, across all concurrent requests)
Transfer rate:     3.09 [Kbytes/sec] received

Connection Times (ms)
       min mean[+/-sd] median  max
Connect:    4  8  1.5   8   10
Processing:  532 702 1203.1  604  12609
Waiting:   532 702 1203.2  604  12609
Total:    537 709 1203.3  613  12619

Percentage of the requests served within a certain time (ms)
 50%  613
 66%  614
 75%  614
 80%  614
 90%  614
 95%  615
 98%  615
 99% 12619
 100% 12619 (longest request)

เพิ่มเติม
https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-use-apachebench-to-do-load-testing-on-an-ubuntu-13-10-vps

https://spalinux.com/2012/06/benchmark-web-server-using-ab-apachebench

แท็ก

Onyx

Just a middle-aged programmer, Can do many things but not the most.