ย้อมสีเว็บด้วย CSS

ย้อมสีเว็บด้วย CSS

ย้อมสีเว็บด้วย CSS

*{ -moz-filter: grayscale(100%); -webkit-filter: grayscale(100%); filter: gray; /* IE6-9 */ filter: grayscale(100%); }