แนวทางแก้ปัญหา libc++abi.dylib: terminating with uncaught exception of type NSException

IOS 27 ก.ย. 2014

Screen Shot 2557-09-27 at 6.08.26 PM

 

หลายครั้งเมื่อเราต้องเจอกับ error : libc++abi.dylib: terminating with uncaught exception of type NSException

ในขั้นแรกที่เจอกับปัญหานี้อย่าเพิ่งตกใจให้ดูก่อนว่าปัญหาเกิดจากอะไรจากนั้นให้ เลื่อน Debug Area ขึ้นไป เราจะเห็น คำอธิบายว่า Error เกิดจากอะไร

 

Screen Shot 2557-09-27 at 6.15.46 PM

 

ให้หาทางแก้ตามนั้น….จบ

แท็ก

Onyx

Just a middle-aged programmer, Can do many things but not the most.