หา Process ที่น่าสงสัยใน Macos

Mac OSX 9 ก.ย. 2021

บางครั้งเมื่อลองเข้าไปดู process ด้วย htop แล้วเจอ process แปลกๆ แล้วอยากลองดูว่า คืออะไร เอาชื่อ command ไปค้นหาใน google แล้วหาไม่เจอ

htop

ลองใช้คำสั่ง

ps -ax | grep {process-keyword}

ตัวอย่างเช่น

$ ps -ax | grep com.adobe
33793 ??         0:00.11 /Library/PrivilegedHelperTools/com.adobe.acc.installer.v2
46707 ttys001    0:00.00 grep --color=auto --exclude-dir=.bzr --exclude-dir=CVS --exclude-dir=.git --exclude-dir=.hg --exclude-dir=.svn --exclude-dir=.idea --exclude-dir=.tox com.adobe

จากนั้นก็ลองเอาผลที่ได้ไปหาข้อมูลเพิ่มดู :)

แท็ก

Onyx

Just a middle-aged programmer, Can do many things but not the most.