1. เริ่มแรกใช้คำสั่ง : SHOW CREATE VIEW your_view_name เพื่อแสดง VIEW ที่เคยเขียนไว้
  2. คลิกที่ options เพื่อขยายกล่องเคลื่องมือออก แล้วเลือกที่ Full Texts
  3. กดที่ปุ่ม Go
  4. คัดลอกเนื้อหาทั้งหมดในคอลั่ม Create View
  5. แก้ไข query ตามที่ต้องการ
  6. เปลี่ยน CREATE … เป็น CREATE OR REPLACE … แล้วรัน query
  7. จบ