การใช้ Command-line - ls ในการแสดง File Sizes เป็น Megabytes

command-line 10 พ.ย. 2021

ใช้ --block-size Option

ถ้าต้องการใช้ ls command ในการแสดง file sizes เป็น MB หรือ KB คุณสามารถใช้ '--block-size=SIZE' option มันจะ scale file sizes ตามขนาดที่กำหนดแล้ว print ออกมา เช่น --block-size=M ในการแสดงขนาดของ 1,048,576 bytes

SIZE argument คือ optional unit (ตัวอย่างเช่น 10K is 10*1024)

Units argument ที่ใช้ได้คือ K,M,G,T,P,E,Z,Y

ls -l --block-size=M

อย่างไรก็ตามคำสั่งข้างบนจะแสดง แสดง 1M สำหรับไฟล์ใดๆ ที่มีขนาดน้อยกว่า 1 MB

อีกทางเลือก หากคุณต้องการปรับขนาดไฟล์เพื่อให้สามารถอ่านง่าย โดยจะจะแสดงเป็นเมกะไบต์หรือกิกะไบต์โดยเฉพาะ คุณสามารถใช้ option -h กับ -l คำสั่งนี้จะ print เป็นขนาดที่สามารถอ่านเข้าใจได้ง่าย

ls -lh

แท็ก

Onyx

Just a middle-aged programmer, Can do many things but not the most.