ใช้คำสั่ง adb devices

ตัวอย่างเช่น

Evolution:~ mac$ adb devices

List of devices attached

4103d71bxxx9218f device