nslookup คือคำสั่ง (coommand) ที่ใช้ในการตรวจสอบโดเมนเนม ด้วยโปรแกรม Command prompt หรือโปรแกรม Dos ครับ ซึ่งเอาไว้ทดสอบว่าโดเมนเนมนี้ตรงกับหมายเลขไอพีแอดรสอะไร และยังสามารถตรวจสอบได้ว่า DNS ที่เราใช้อยู่ยังให้บริการได้อยู่หรือไม่ เพราะหาก DNS ไม่สามารถให้บริการเป็นปกติจะไม่สามารถทำการแปลงจากไอพีแอดเดรสเป็นชื่อไม่ได้ (resolve ไม่ได้)

ที่มา: http://ncs.msu.ac.th/archives/23.html