ติดตั้ง Postgres Sql บน Docker

Postgres 3 ก.ย. 2021

หลังจากที่เราติดตั้ง Docker เรียบร้อยแล้ว

$ docker run -d \
  	--name postgres \
  	-e POSTGRES_USER=root \
	-e POSTGRES_PASSWORD=password \
  	-e PGDATA=/var/lib/postgresql/data/pgdata \
	-v /{your-local-path}/data:/var/lib/postgresql/data \
	-p 5432:5432 \
	postgres

docker จะทำการติด Postgres เข้าไปใน Docker โดยมีรายละเอียดประมาณนี้

 • --name postgres
  คือการตั้งชื่อ docker container
 • -e POSTGRES_USER=root
  คือการกำหนด user ของ postgres
 • -e POSTGRES_PASSWORD=password
  คือการกำหนด password ของ postgres
 • -e PGDATA=/var/lib/postgresql/data/pgdata
  เป็น optional variable ที่กำหนดค่า Postgres data folder
 • -v /{your-local-path}/data:/var/lib/postgresql/data
  เป็นการ Mount Docker volume จากใน docker container เข้ากับ path folder ของเครื่องที่เรากำลังทำงาน
 • -p 5432:5432
  เป็นการ mapping port ใน docker container เข้ากับ port ในเครื่องที่เรากำลังทำงาน

จากนั้นลอง connect ดูโดยใช้ pgAdmin 4 สามารถ download ได้จากที่นี่

ถ้าดูจากที่เราติดตั้ง Postgres ไว้ใน docker จะเห็นว่า user ที่เรากำหนดไว้ใน POSTGRES_USER คือ "root"  และ password ที่เรากำหนดไว้ใน POSTGRES_PASSWORD คือ "password"

ถ้าทุกอย่างถูกต้องจะสามารถ connect Postgres

เท่านี้ก็มี Postgres ให้ใช้แล้ววววววววว

แท็ก

Onyx

Just a middle-aged programmer, Can do many things but not the most.