สร้างโฟเดอร์ตามชื่อไฟล์ใน folder

สร้างโฟเดอร์ตามชื่อไฟล์ใน folder

ตามนี้เลย

for file in *.txt;do mkdir "$(basename "$file" .txt)";done

ถ้าต้องการสร้าง folder ใน folder ก็แบบนี้ ใส่ -p เข้าไป

for file in *.txt;do mkdir -p "$(basename "$file" .txt)/sub-folder";done