สร้างโฟเดอร์ตามชื่อไฟล์ใน folder

Mac OSX 13 ม.ค. 2020

ตามนี้เลย

for file in *.txt;do mkdir "$(basename "$file" .txt)";done

ถ้าต้องการสร้าง folder ใน folder ก็แบบนี้ ใส่ -p เข้าไป

for file in *.txt;do mkdir -p "$(basename "$file" .txt)/sub-folder";done

แท็ก

Onyx

Just a middle-aged programmer, Can do many things but not the most.