สิ่งที่ได้เรียนรู้กับคำว่าหุ้นส่วน...

2 พ.ย. 2014
  1. หุ้นส่วนต้องมีจำนวนคนไม่เยอะจนเกินไป ไม่น่าจะเกิน 3 คน หรือถ้าเป็นเจ้าของคนเดียวได้จะดีมาก
  2. งานที่ทำต้องเฉพาะเจาะจงไปเลยว่าใครดูแลอะไรและทำให้ได้ตามนั้นไม่เข้ามาก้าวก่ายหน้าที่กันอย่างชัดเจน
  3. การแบ่งเงินและการใช้เงินจะต้องชัดเจน
  4. ต้องเคารพการตัดสินใจของผู้นำ ถ้าไม่เข้าใจให้ถามหรือแย้งทันที
  5. การแบ่งผลประโยชน์ควรแบ่งตามสัดส่วนความสามารถและงานที่ลงมือทำ
  6. ถ้ามีคนกินแรง ไม่จริงใจ นั่งรอเงินไปวันๆ มีข้ออ้างเสมอ และไม่พัฒนาตัวเอง ควรอยู่ให้ห่าง
  7. ควรรู้หน้าที่ของตัวเองและทำให้เต็มที่
  8. การใจดีแบ่งผลประโยชน์เท่าๆ กันมีผลเสียมากกว่าได้ และจะนำไปสู้การพังทะลายของทีม
  9. ควรเรียนรู้หน้าที่อื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อแบ่งเบาภาระของคนที่ทำงานหนักที่สุด

และสุดท้ายคือจำไว้เสมอว่าอย่าใจดีกับใคร

Onyx

Just a middle-aged programmer, Can do many things but not the most.